Oferta

W ramach mojej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą „Germanitas” jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego zajmuję się tłumaczeniem dokumentów i tekstów zarówno wymagających uwierzytelnienia pieczęcią tłumacza przysięgłego, jak również tekstów standardowych, specjalistycznych, sądowych oraz stron internetowych.

Tłumaczę z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki.

Wykonuję tłumaczenia różnych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:
- prawo
- podatki
- rachunkowość
- ekonomia
- ubezpieczenia
- handel

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione (określane potocznie jako tłumaczenia przysięgłe) wszelkich dokumentów,  w szczególności:
- dokumenty samochodowe (tzw. mały i duży brief)
- akty USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia)
- wyroki i postanowienia sądowe
- pozwy i pisma sądowe
- umowy
- świadectwa szkolne
- dyplomy ukończenia studiów i suplementy do dyplomów
- zwolnienia lekarskie
- zaświadczenia wydawane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń niezbędne do złożenia w Niemczech wniosku o zasiłek rodzinny (Kindergeld)


Dokumenty standardowe, do których zaliczam dokumenty samochodowe (karta pojazdu, dowód rejestracyjny), akta USC, świadectwa maturalne i szkolne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia i inne dokumenty urzędowe, zostaną przetłumaczone przeze mnie w krótkim czasie (nawet w tym samym dniu) bez żadnych dodatkowych opłat za ekspresowe wykonanie usługi.

Pozostałe dokumenty przetłumaczę Państwu w możliwie krótkim terminie dostosowanym do Państwa potrzeb.

Ponadto jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Szczecinie świadczę usługi tłumaczeń ustnych w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, w kancelariach notarialnych, w sądach i na policji.

Jako tłumacz przysięgły jestem osobą zaufania publicznego. 
Gwarantuję Państwu poufność powierzonych mi materiałów.
Zawsze dotrzymuję ustalonych terminów.

Designed by joomla2you