Tłumaczenia dyplomów w Szczecinie

Tłumaczenie świadectw, dyplomów oraz suplementów do dyplomów wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka, ale również znajomości przepisów regulujących kwestię tłumaczenia i uznawania takich dokumentów. Nawet najlepsze językowo tłumaczenie może przysporzyć klientowi problemów, jeżeli nie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.  

Zgodnie z „zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą”, przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na drugim spotkaniu w Rydze dnia 6 czerwca 2001 roku „nazwy stopni naukowych bądź tytułów zawodowych pozostawia się w oryginalnym brzmieniu”, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. „Samo tłumaczenie nie jest równoznaczne z uznaniem dyplomu.” Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia. 

Przyrównanie tytułów zawodowych lub stopni i tytułu naukowego nadanego za granicą do jednego z tytułów i stopni nadawanych w Polsce jest formą uznania ich równoważności, do czego – zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 oraz art. 192 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym) – tłumacz przysięgły nie ma uprawnień. Zadaniem tłumacza przysięgłego jest jak najwierniejsze przekazanie w drugim języku informacji zawartych w dokumencie. 

Bardzo dobrze znam zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

Mam świadomość, że tłumacząc Państwa świadectwa, dyplomy i suplementy mam pewnego rodzaju wpływ na decyzję organu weryfikującego i uznającego Państwa wykształcenie.

Dotychczas były to wyłącznie decyzje korzystne dla moich klientów.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy oraz moich usług.

Designed by joomla2you